מרכז הקול והבמה

לפרטים – מיכל / עלמה:

054-5969212